grond
werk

grondwerken

Grondwerken zijn de basis van een geslaagd bouwproject. Wij willen dan ook instaan voor het uitvoeren van deze werken met het nodige vakmanschap.

  • uitgraven van kelders en funderingen, zwembaden…
  • ophogen terreinen
  • nivelleringswerken
  • aanvoeren van opvulgrond en teelaarde
  • bouwrijp maken van terreinen
Scroll naar boven