GRONDWERKEN

Grondwerken zijn de basis van een geslaagd bouwproject. Wij willen dan ook instaan voor het uitvoeren van deze werken met de nodige precisie en het nodige vakmanschap. U kan bij ons terecht voor volgende werken

  • uitgraven van kelders en funderingen
  • uitgraven van sleuven voor nutsleidingen
  • uitgraven van grondkoffers voor verhardingswerken
  • uitgraven van zwembaden
  • ophogen van terreinen
  • nivelleringswerken
  • aanvoeren van opvulgrond en teelaarde
  • bouwrijp maken van terreinen
Scroll naar top